MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI :

Ünvanı

: Fedora Beauty Kozmetik Ticaret ve Limited Şirketi

Adresi

: Donanmacı Mah. 1728 Sk. No:11/1 Karşıyaka/İzmir

Telefon

: +90 850 885 00 40

Faks

: +90 850 885 00 40

Vergi Dairesi / Numarası

: Karşıyaka / 3851569066

Mersis Numarası

: 0385156906600001

Email

: info@fedorabeauty.com

ALICI :

Adı Soyadı / Ünvanı

:

Adresi

:

Telefon

:

Email

:

MADDE 2 - SÖZLEŞME KONUSU :

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.fedorabeauty.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen niteliklere haiz ve yine sözleşmede KDV dahil toplam satış fiyatı belirtilen mal/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Web sitesinde ödeme sayfasından önce yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Listelenen ve websitesinde ilan edilen fiyatlar KDV Dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar yeni bir güncelleme tarihine kadar geçerlidir. Süresi belli olarak olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonunda geçerliliğini yitirir. ALICI, satışa konu olan ürünlerin özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. gibi tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve bilgi sahibi olarak sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 


MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT ve ÖDEME BİLGİLERİ:

3.1         Sipariş İçeriği : Sipariş edilen ürünün türü, miktarı, marka ve modeli, rengi, adedi, satış bedeli, vergiler dahil toplam satış fiyatı, teslimata ait kargo bedeli ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibi olup bu hususlar ALICI tarafından kabul edilmiştir.

#

Ürün Kodu

Ürün Adı

Adet

Birim fiyat

Toplam fiyat

 

 

 

 

 

 

Ödeme Şekli

:

Kargo Bedeli

:

Teslim Şekli

:

Teslimat Adresi

:

Teslim Edilecek Kişi

:

Fatura Adresi

:

3.2         Ürün Bilgileri  : Ürüne ilişkin bilgiler web sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan açıklamalarda ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI web sitesinde sunulan ürünlere ait tüm bilgilerin, tariflerin, görsellerin doğru ve eksiksiz yayınlanması için tüm çabayı göstermekle birlikte,  bilgi kaynaklarının farklı noktadan temin edilmesi nedeniyle, hukuki olarak müsaade edildiği ölçüde, ürün tariflerinin, renklerin, bilgilerin veya diğer içeriklerin doğru, tam, güvenilir, güncel ve hatasız olduğuna dair garanti vermemektedir.

3.3         Fiyat ve Ödeme Şekli   : Sipariş edilen ürünün peşin fiyatı veya yapılan vadeye göre taksitli fiyatı ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmektedir..

ALICI’nın, kredi kartı ile taksitli alışveriş yapması durumunda, web sitesinde seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri ve faiz oranları geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zararını ödemeyi taahhüt eder.

MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ

İşbu sözleşme, ALICI tarafından web sitesi üzerinden kesin siparişin verildiği tarihte düzenlenmiştir.

MADDE 5 - ÜRÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ

Sipariş edilen ürün SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile ALICI’nın bilgilerini girerek belirtmiş olduğu adrese teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve Sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Kargo firmasının haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerinde yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi SATICI’nın elinde olmayan mücbir sebeplerle önleyemeyeceği durumlarda belirtilen teslim süresinde gecikme olabilir.  Ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık veya ALICI’nın yerinde olmamasından doğabilecek durumlardan ve ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir.  

Ürün sevkiyatı sırasında zarar gördüğü tespit edilen paketlerin teslim alınmayarak kargo firması yetkilisine tutanak tutturulması ALICI’nın sorumluluğundadır. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Zarar görmüş paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI ‘da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI’ya yazılı olarak bildirilmelidir. ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği kargo firması dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

 

MADDE 6 - TESLİMAT MASRAFLARI

Sipariş edilen ürünün teslimat masrafı ALICI’ya aittir. Web sitesinde, ilan edilen rakamın üzerinde alışveriş yapılması durumunda, teslimat ücretinin bedelsiz olacağı yönünde yapılan açıklamaya konu olan kampanyalı siparişin teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslimat anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda, SATICI, taahhütünü tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürün süresi içinde teslim edilemeyecek duruma gelmiş ise, SATICI durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 7 - TARAFLARIN BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

7.1         ALICI’nın Yükümlülükleri        : ALICI, web sitesinde satışa sunulan ürünlerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları gibi ürün ile ilgili tüm ön bilgiler,  cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, iade koşulları, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan eder. ALICI, ürünün kendisi veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda, ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI, ALICI’nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul eder.

SATICI’nın, ALICI tarafından web sitesindeki kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla ALICI'ya ulaşma hakkı sabittir.

ALICI, web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlar.

7.2         SATICI’nın Yükümlülükleri     : SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.  Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir. SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin onaylandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde işbu sözleşmenin 9. ve 10. Maddeleri kapsamında ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul eder.

SATICI, ürünün tesliminin imkânsızlaştığını düşündüğü hallerde, sözleşmenin ifa süresi dolmadan durumu ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün var ise eşit kalite ve fiyatta bir emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI :

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın ve cezai şart tazminat ödemesi yapmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Ancak, yılbaşı, bayramlar, anneler günü, black friday, özel indirim kampanyaları gibi belirli günlere yönelik ALICI’ya özel olarak hazırlanan ve fiyatlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

  • a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
  • b) İade formu,
  • c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez. Ücretsiz kargo kapsamındaki siparişlerde bu tutar 13,95 TL ile sınırlıdır.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın ve irsaliyenin de (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup fatura ve irsaliyenin ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde, tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, ALICI’nın son ürünü teslim aldığı gün, birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, ALICI’nın son parçayı teslim aldığı gün, belirli bir süre boyunca ürünün düzenli teslimatının yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün esas alınır.


MADDE 9 - CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

Cayma hakkının kullanılabilmesi için tanımlanan süre içinde ALICI’nın müşteri hizmetlerine e-posta veya site üzerinden ilgili form ile bildirimde bulunulması şarttır. Mesafeli Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik gereği ALICI’nın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkını kullanması mümkün değildir. Bu nedenle SATICI tarafından satışı yapılan ürünler, ambalajları açılmamış, bant ve mühür gibi koruyucu unsurları açılmamış, denenmemiş ve bozulmamış olmaları halinde iade alınabilir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda uygun şekilde hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan, makyaj malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan , tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan malların ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Mesafeli Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Cayma hakkın kullanılması halinde, ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının ibraz edilmesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Ürün SATICI’ya iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. SATICI, belirtilen tüm geri ödemeleri, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar. Kredi kartı ile alınmış ürünün iadesi söz konusu olması durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından ilgili prosedür gereğince yapılacaktır. İlgili banka kredi kartı iadelerini aynı ekstre döneminde hesaba yansıtmayabilir. Bu durumda ALICI'nın bankasının kredi kartı servisini araması gerekmektedir.
Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir. ALICI iadeyi Yurtiçi Kargo firması ile göndermek zorundadır. Aksi takdirde iade için gerekli teslim masraflarını karşılamak zorundadır. 

ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

MADDE 10 - YETKİLİ MAHKEME :

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Taraflar, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.